Przetargi

Projekt polega na wdrożeniu innowacji produktowej w przedsiębiorstwie APS-System Sp.J. – Systemu drzwi podnoszono – przesuwnych DP 180. W ramach projektu zakłada się zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Efektem realizacji zamierzonych w ramach projektu działań będą także m.in: wdrożenie innowacji nietechnologicznych, poprawa BHP w przedsiębiorstwie, zastosowanie TIK. Projekt prowadzony jest w zgodzie z politykami horyzontalnymi UE oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi otrzymywania pomocy publicznej. Rezultatami projektu będą także: poprawa konkurencyjności spółki, zwiększenie poziomu jej innowacyjności, nowe rynki zbytu oraz wzrost zatrudnienia w firmie.

Zapytania ofertowe                   Innowacyjny System DP-180